Aktuality

Správa ŠTK 11/2021-22 - reštart súťaží, rozpis zápasov (čítať viac)

VV BSTZ na svojom zasadnutí zo dňa 03.03.2022 prerokoval  -  rozhodol :

 1. Reštartovanie ročníka 2021/2022
 2. Odohrá sa len prvá polovica  / odvetná časť sa nehrá  /
 3. Na základe odohrania prvej polovice vyhodnotiť ročník 2021/2022
 4. Dohodnúť kvalifikáciu do I. ligy s TT krajom
 5. Neuskutočniť majstrovstvá kraja pre ročník 2022
 6. Kvalifikáciu do dorasteneckej ligy
 7. Turnaj 4 –och miest
 8. Reštartované zápasy odohrať podľa rozpisu zápasov umiestnené na stránke BSTZ, aj neodohraté zápasy v prvej časti , mimo zápasu ktorý bol WO
 9. Odohrať  neodohraté zápasy z dôvodu COVID 19 / mimo zápasu č.z. 36 III. liga / a reprezentačných povinností.
 10. Zápasy sa nemôžu odkladať
 11. Všetky stretnutia dlhodobých súťaží riadených SSTZ / BSTZ / sa hrajú v režime základ – Schválené  VV SSTZ dňa 25.02.2022