Kontakt

Predseda: Pavol Alexy, 0903 461 734

Podpredseda: Ján Vaniak, 0905 593 773

Zodpovedný za mládež: Jaroslav Freund, 0907 561 516