Granty

Bratislava

Na podporu a rozvoj stolného tenisu v Bratislavskom kraji pre deti a mládež sme získali podporu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy.

Uvedená podpora je použitá v zmysle Projektu Grantového programu pre deti a mládež. Ďakujeme.

 

Bratislavský samosprávny kraj

BSTZ participoval na svetovom pohári kadetov. Projekt podporil v rámci grantovej schémy Bratislavský samosprávny kraj sumou 2500 EUR. Za podporu ďakujeme.

V roku 2017 podporil Bratislavský samosprávny kraj náš projekt "Podpora športu pre všetkých - rekreačného športu" sumou 2250 EUR. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.