Granty

Bratislava

Na podporu a rozvoj stolného tenisu v Bratislavskom kraji pre deti a mládež sme v  roku  2018 získali podporu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy na projekt 

Sústredenia pre nadané deti a mládež v stolnom tenise s zabezpečiť ich výkonnostný rast,  II. ročník.. 

Uvedená podpora  1200 EUR bola   použitá v zmysle Projektu Grantového programu pre deti a mládež. Ďakujeme.

 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj

V roku 2017 podporil Bratislavský samosprávny kraj náš projekt "Podpora športu pre všetkých - rekreačného športu" sumou 2250 EUR. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.