Aktuality

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR z dňa 11. 10. 2020,  ktorý zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia,

VV BSTZ prerušuje všetky súťaže do odvolania.

O ďalšom postupe bude VV BSTZ kluby včas informovať. 

 
Čítať viac

ŠK Zálesie - ligové stretnutia sú preložené do konca roka 2020 do herne ŠKST Bratislava, Stará Vajnorská 14, vždy o 18,00 hod., rozpis je priložený

Čítať viac

Na základe odporúčania SSTZ zo dňa 30.9. 2020  dlhodobé súťaže družstiev v aktuálnej  sezóne  2020/2021 budú pokračovať podľa vyžrebovania. 

Organizátor je povinný zabezpečiť, že na stretnutí nebudú prítomní diváci, v hracej miestnosti môže byť len nevyhnutný počet ľudí k usporiadaniu stretnutia.

VV SSTZ odporúča  riadiť  usmerneniami   uvedenými  v  nasledovnom   dokumente Usmerenenie pre organizáciu stolnotenisových podujatí.

(zdroj  http://www.sstz.sk/)

Čítať viac

2. R-BTM BA/TT Open ml. žiactva a dorastu, ktorý sa mal uskutočniť 11.10.2020 vo Veľkých Úľanoch sa z dôvodu sprísnených opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odkladá na neskorší termín.

Čítať viac

Usmernenie k začiatku súťažného ročníka BSTZ 2020/2021

*** Súťažný ročník 2020/21 sa začína 39. týždňom, presne podľa vylosovania, druhým kolom 2. a 3. ligy.   *

4.-9. liga začína v nasledujúcom 40. týždni. Aktuálny rozpis súťaží a výsledky nájdete na https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba

Vzhľadom na výnimočnú celospoločenskú situáciu a limitujúce opatrenia v súvislosti s pandémiou  COVID-19 sa riadiaci orgán súťaže rozhodol povoliť nadštandardne flexibilné možnosti v prebiehajúcej súťaži. 

Nasledovné usmernenia platia pre prebiehajúcu sezónu 2020/21 do odvolania: 

Pri uzavretí hracieho priestoru klubu alebo nemožnosti hrať v čase/priestore podľa vylosovania súťaže sa odporúča a umožňuje (po vzájomnej dohode zúčastnených mužstiev) bez postihu nasledovné:

  1. Predohrať   stretnutie pripadne viaceré   stretnutia   ak   to   situácia    dovoľuje, kluby vopred, teda pred riadnym termínom stretnutia nahlásili ŠTK vzájomne odsúhlasený náhradný variant pre odohratie stretnutia.
  2. Dohrať  odložené stretnutia  do 31.12.2020   od   pôvodného  termínu -  vrátane   víkendových   dni , týka sa to len zápasov, ktoré boli odložené ŠTK BSTZ
  3. Výmena miesta/herne doma-vonku na vonku-doma v rámci jedného alebo viacerých  stretnutí. V prípade pretrvávajúcich limitácií aj v odvete sa povoľuje odvetné kolo v mieste prvého kola – teda druhýkrát doma, alebo druhýkrát vonku
  4. Využiť možnosť krátkodobého prenájmu náhradného priestoru:

Vzájomne odsúhlasený variant sú mužstvá povinné písomne oznámiť riadiacemu súťaží na cibula@bzst.sk, najneskôr v deň stretnutia uvedený v rozpise súťaží publikovanom na  https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba. (Emailová správa musí obsahovať nasledovné detaily stretnutia: liga, kolo, číslo stretnutia, hosťujúci a domáci klub, miesto a termín stretnutia pôvodný a aktuálne miesto a termín stretnutia dohodnutý).

Pri neochote zúčastnených strán o odohranie stretnutia a o vzájomnú dohodu bude zasadať STK a bude rozhodovať o prípadnej kontumácii stretnutia.     

Venujte prosím zvýšenú pozornosť rozpisu súťaže a zmenám v ňom na https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba a tiež aktualitám a oznamom na našej webstránke  http://www.bstz.sk/

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených o dodržiavanie aktuálne platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

S pozdravom  

VV BSTZ  

Čítať viac

Z dôvodu aktuálnej situácie v Bratislavskom kraji v súvislosti s ochorením COVID-19, zápasy v 38. týždni / 1. kolo/ II. a III. ligy sú odložené. 

A. Cibula - predseda ŠTK riadiaci súťaží BSTZ.

Čítať viac

Pozvánka na školenie rozhodcov  Bratislava 27.9.2020 

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Bratislavským stolnotenisovým zväzom organizuje  dňa 27.9.2020   školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia  D, C, B, A .

Školenie a seminár sa uskutoční v hore uvedenom termíne, v stolnotenisovej  hale  v Bratislave na Černockého  ul. 6,  

Viac  info    v  prilohe:  Pozvanka na skolenie rozhodcov Bratislava 27.9.2020

 

Čítať viac

Zmeny v registračnom poriadku

SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu. Pod formou elektronického RP sa rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZ https://system.sstz.sk/hraci/  aj s fotografiou.

Papierový reg. preukaz týmto nestráca platnosť. 

Viac info nájdete tu
http://sstz.sk/subory/aktuality/Zmeny%20v%20registracnom%20a%20suta%C5%BEnom%20poriadku.pdf


http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

 

Čítať viac

P O Z V Á N K A 

Výkonný výbor Bratislavského stolnotenisového zväzu v zmysle stanov BSTZ
pozýva  delegátov stolnotenisových klubov z Bratislavského kraja na  

KONFERENCIU BRATISLAVSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU, 

Ktoré sa uskutoční dňa 24.8.2020 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6. 

Čítať viac

POZVÁNKA na letný tréningový kemp - TTC Záhorská Bystrica - 2 termíny

  1. termín (10.-14.8.2020): Príprava na satelitný turnaj v Hluku (CZ)
  2. termín (24.-27.8.2020): Príprava na novú hraciu sezónu
Čítať viac

Záväzná prihláška do stolnotenisových súťaží družstiev bratislavského kraja MK 2020-2021

Čítať viac

Letný tréningový kemp v SKST Hodonín, pozvánka, link na prihlášky a obsadenosť termínov

Čítať viac

BRATISLAVSKÝ KRAJ MÁ MAJSTROV!!!

GRATULUJEME družstvu žien z klubu STC ŠKST Bratislava k zisku titulu MAJSTER SLOVENSKA 2019/2020.

Zároveň gratulujeme družstvu mužov MSK Malacky k 2. miestu a družstvu žien MSK Malacky k 4. miestu na Majstrovstvách SR 2019/2020.

Čítať viac

Výsledok stretnutia o postup do 1. slovenskej ligy západ:

MSK Malacky B - STO Veľké Úľany   0 : 14

Postupuje STO Veľké Úľany. Zápis v prílohe

Čítať viac

12.06.2020 vo veku 75 rokov navždy opustil stolnotenisovú rodinu  Jozef Patyla , hráč TTC Rovinka. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 18. júna o 14,00 hod na cintoríne v Rovinke

Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

Družstvo dorastencov STK Devínska Nová Ves a družstvo dorasteniek TTC Záhorská Bystrica zabojujú 28.6.2020 v kvalifikácii o postup do Extraligy dorastu. Miesto bude určené v závislosti od prihlásených družstiev. Obe družstvá postupujú vzhľadom k odstúpeniu ostatných družstiev v BA-kraji. Barážové stretnutia s TT-krajom sú zrušené zo strany TT-kraja.

Čítať viac

PROPOZÍCIE kvalifikácie víťazných družstiev II. ligy mužov bratislavského a trnavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2020-2021

Čítať viac

Oznam o  ukončení  súťažného  ročníka 2019 / 2020

 

VV BSTZ na svojom  zasadnutí dňa 11.5.2020 rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020. 

Na základe  stanoviska VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19 zo dňa  25.4.2020 č. 3 v bodoch 4. a 7.,
VV BSTZ  rozhodol o ukončení  všetkých súťaží riadených BSTZ, ktoré sa nebudú dohrávať!

Vo  všetkých súťažiach  sú platné tabuľky po poslednom odohratom  18. kole. Postupy a zostupy  sa  uskutočnia  podľa   predpisu  súťažného  ročníka  2019/2020.

 
Čítať viac

Stanovisko č. 3 VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19

Čítať viac

Čo tak využiť túto dobu na nácvik individuálneho a hlavne správneho podania? Tu je celkom užitočný odkaz na stránke ITTF (môžme potrénovať aj angličtinu :) )

Čítať viac

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR, ktorý ZAKAZUJE usporadúvať akékoľvek športové podujatia, BSTZ prerušuje všetky súťaže až do odvolania. O ďalšom postupe bude VV BSTZ kluby včas informovať.

Čítať viac

Majstrovstvá regiónu BA/TT v mládežníckych kategóriách (29.3.2020 v Záhorskej Bystrici a 5.4.2020 v Bojničkách) z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu sa odkladajú. Prípadné nové termíny budú včas oznámené.

Čítať viac

OZNAM ŠTK

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ŠTK BSTZ predlžuje prerušenie všetkých súťaží 2. ÷ 9. ligy (21. kolo, týždeň 13/2020)

Čítať viac

POZOR! Turnaj Majstrovstiev BA-kraja mládežníckych družstiev v kategórii staršie žiactvo plánovaný na 22.3.2020 v STO Spoje Bratislava z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu odkladá sa na bližšie neurčený termín. V závislosti od vývoja situácie o ďalšom postupe budeme včas informovať.

Čítať viac

OZNAM ŠTK

Vzhľadom k tomu, že došlo k uzavretiu viacerých hracích miestností z dôvodu zabránenia šíreniu koronavírusu, 19. kolo vo všetkých ligových súťažiach sa presúva na 15. týždeň.

Čítať viac
Doplňujúca informácia k rámcovým propozíciám R-BTM Open 2019/2020:
- organizáciu Majstrovstiev regiónu BA/TT v kategórii mladšie žiactvo a dorast, ktoré sa uskutočnia 29.3.2020, za Bratislavský kraj zabezpečí klub SPST Záhorská Bystrica.
Čítať viac

Oznam ŠTK -  8. týždeň (17.02.-23.02.2020) sú v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Po vzájomnej dohode a nahlásení na ŠTK majú kluby možnosť predohrať si hociktoré kolo zo zostávajúcich kôl (17. - 22. )

Čítať viac

Oznamujeme všetkým priaznivcom, že vo veku nedožitých 82 rokov nás náhle opustil hráč, kamarát a člen stolnotenisového oddielu SK STO Lozorno pán Anton JÁNOŠ.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 11.02.2020 o 13:45 hod. na miestnom cintoríne v Lozorne.

Česť jeho pamiatke!                                                Výbor SK STO Lozorno

Čítať viac

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2020.

Čítať viac

Pripomíname možnosť účasti na seminári “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?"

Prihlášky najneskôr do 20.09.2019.

Informácia, pozvánka i podrobnejšie informácie boli zverejnené 14.07.2019 na našej webstránke

Čítať viac

Pozvánka na zhromaždenie  delegátov   BSTZ

Zhromaždenie  delegátov   BSTZ sa uskutoční dňa 26.9.2019 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6.

Program a  viac info  v pozváke.  

Čítať viac

Výzva klubom, ktoré majú záujem zorganizovať mládežnícke turnaje BTM BA/TT v sezóne 2019/2020...

Čítať viac

Súpisku(y) na potvrdzovanie pre ročník 2019/2020 zasielať v elektronickej podobe do 25.08.2019 na adresu: cibula@bzst.sk

Čítať viac

Pripomínam blížiaci sa konečný termín 30.6.2019 pre podanie prihlášok mládežníckych družstiev pre hraciu sezónu 2019/2020. Prihlásené družstvá (konečný stav k 30.6.) ... 

Čítať viac
Stolnotenisový klub TTC Záhorská Bystrica sa uchádza o finančnú dotáciu, ktorú poskytuje Bratislavský samosprávny kraj a vyzýva priateľov stolného tenisu k podpore svojim hlasovaním. Bližšie čítať viac ...

 
Čítať viac

Oznam  pre  kluby 

Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019.

Nový zákon č. 346/2018 o registri MNO zavádza nový, jednotný register mimovládnych neziskových
organizácií. 

Pre existujúce organizácie nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie
chýbajúcich údajov do registra.


Ak v registri MNO nebudú do 30.6.2019 doplnené úplné údaje (napr. chýbajúci štatutárny
orgán), tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy,
asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od SSTZ) a nakladať s verejným majetkom
až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní.

 

Viac  informácií nájdete   v priloženom  súbore.  Zákon č.346-2018_oznam_pre_kluby.pdf

 

Čítať viac

Pozvánka na Turnaj satelit 2019, ktorý sa v tomto roku uskutoční v Senci v hale Transpetrol. Je to hala,  v ktorej sa po ostatné roky hral aj turnaj ITTF WJC Slovak Junior Open ... čítať viac

Čítať viac

Dnes sa v Stolnotenisovom centre v Bratislave uskutočnila kvalifikácia na účasť na Turnaji 4. miest, ktorý bude v tomto roku v Bratislave, a to od 13. do 16.6.2019 (čítaj viac)

Čítať viac