Ligové výsledky nájdete na stránke www.stolnytenis.info

Aktuality

ŠK PARA TT  Hlohovec  Vás  pozýva na   2. ročník memoriálu  Petra Pavlena  CUP COVID MEMORÁL

Propozície 

Usporiadateľ: ŠK PARA TT HLOHOVEC
Miesto: Stolnotenisová hala, Bratislava, Černockého 6
Dátum: 29.10.2023 od 900 hod. /nedeľa

Prihlášky: Turnaj je otvorený, t. j. môžu sa ho zúčastniť hráči všetkýchlíg, všetkých krajov SR a zahraničia, ktorí sa prihlásia na e-

mail: siskova@spv.sk, do stredy 25.10.2023 do 20.00 hod.
Prezentácia: Prezentácia do 8.30 hod. Prípadné meškanie hláste okamžite
na číslo 0908 983 768 (Eva Šišková).

 

Čítať viac

P O Z V Á N K A 

Výkonný výbor Bratislavského stolnotenisového zväzu v zmysle stanov BSTZ
pozýva  delegátov stolnotenisových klubov z Bratislavského kraja na  

Aktiv  klubov  BRATISLAVSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU, 

Ktoré sa uskutoční dňa 6.9.2023 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6. 

 

Pozvánka   v  prílohe

Čítať viac

UPOZORNENIE

Pripomíname zástupcom klubov, že súpisky pre ročník 2023/2024 pre všetky ligy sa robia podľa aktualizovaného rebríčka k 1.8.2023, ktorý bol vydaný a zverejnený na webstránke 02.08.2023.

Čítať viac

Upozornenie k parlamentným voľbám

Vzhľadom k tomu, že 30.09.2023 sa uskutočnia parlamentné voľby, niektoré kluby nemusia mať k dispozícii herňu v piatok 29.09.2023 a preto nebudú môcť odohrať stretnutie v tomto termíne.

Žiadam kluby, ktorých sa to týka, aby do stredy 9.8.2023 nahlásili túto skutočnosť ŠTK na adresu cibula@bzst.sk a bude stanovený náhradný termín.

Čítať viac

Finančná podpora klubom a hráčom - mládež

Na návrh Komisie mládeže schválil VV BSTZ finančnú podporu klubom pracujúcim s mládežou (v prílohe). Žiadam príslušné kluby, aby vystavili faktúru na BSTZ na zaslanie dotácie s nasledovným znením "Fakturujeme Vám časť nákladov spojených s tréningovým procesom mládeže vo výške .... EUR".

Kluby zašlú faktúru a hráči (klubov, ktoré nespĺňajú podmienku pre dotáciu a ktorým bude podpora vyplatená priamo) zašlú svoj IBAN na emailovú adresu freund@bstz.sk do 15.8.2023.

 

Čítať viac

Aktualizovaný rebríček so zapracovanými prestupmi, hosťovaniami a doplnenými zaradenými hráčmi k 1.8.2023 nájdete v sekcii rebríčky na našej stránke https://www.bstz.sk/stranky/rebricky. V pôvodnom výpočte z 1.7.2023 bol použitý nesprávny vzorec a neaktuálny SR rebríček tieto nedostatky boli odstránené. Prosím o kolektívnu kontrolu.  

Subor s aktualizovaným rebríčkom a celým výpočtom si môžete priamo stiahnuť tu: 

https://www.bstz.sk/data/files/rebricek_bstz_0108_2023-418.xlsx

Použitá metodika je rovnaká ako posledné roky

https://www.bstz.sk/data/files/bzst_rebricky_vypocet-18.docx

Čítať viac

Podpora medailistom z M-SR 2023 - mládež

Komisia mládeže BSTZ prerozdelila celkovú sumu 500 Eur ako podporu hráčom za zisk medaily na tohtoročných M SR. Prepočet aj konečné sumy sú uvedené v prílohe. Odmeny boli vyplatené.

Čítať viac

Stolnotenisová časť výpravy Bratislavy na medzinárodných hrách mládeže ICG Daegu (Kórea)

Čítať viac

Úspešné Bratislavčanky

V dňoch 23.-26.6.2023 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnil 26. ročník Turnaja 4 miest. Naše dievčatá pod vedením Lucie Čolovičkovej po rokoch obsadili 1. miesto, keď porazili dievčatá z Budapešti, Ľubľany i domáceho Záhrebu. Dievčatá týmto výrazne pomohli 100-člennej výprave bratislavských športovcov, ktorá na turnaji celkovo obsadila 2. miesto (okrem stolného tenisu boli ďalšie športové disciplíny futbal, hádzaná, volejbal a basketbal).

Stolný tenis mal kategóriu dievčat a chlapcov - chlapci porazili budúceho víťaza družstvo Budapešti, no celkovo obsadili 4. miesto.

Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu a víťazom GRATULUJEME!

 

 

 

Čítať viac

Šimon Jakuš dvakrát  ZLATÝ !

Fantastický úspech dosiahol Šimon Jakuš, hráč STO Svätý Jur, ktorý na Svetových hrách Špeciálnej olympiády 2023 v Berlíne získal zlato v dvojhrách mužov aj v zmiešanej štvorhre!!! 

Šimon hral aj s bratom Jonášom tiež v kategórii Men's Unified Sports Doubles, kde obsadili pekné 5. miesto.

Gratulujeme!!!

(pre ďalšie fotky čítaj viac ...)

 

Čítať viac

Seminár a školenie rozhodcov

VV BSTZ v spolupráci s Komisiou rozhodcov plánuje koncom mesiaca august zorganizovať seminár rozhodcov na získanie licencie D, C, B, A a na predĺženie licencií rozhodcom C. B, A, ktorým skončila platnosť.

Seminár sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu účastníkov. Žiadame preto záujemcov, aby svoj predbežný záujem zaslali do konca júna na adresu cibula@bzst.sk 

 

Čítať viac

Školenie a seminár rozhodcov

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Krajským stolnotenisovým zväzom Nitra a stolnotenisovým oddielom Funstar Topoľčany organizuje dňa 

24.6.2023 (sobota) od  9.30 v športovej hale Funstar Topoľčany, Tovarnícka 3977, Topoľčany 

seminár rozhodcov na získanie licencie D, C, B, A a na predĺženie licencií rozhodcom C. B, A, ktorým skončila platnosť.

Viac informácii nájdete v priloženom subore Školenie rozhodcov Topoľčany 2023

Čítať viac

OZNAM !

Seminár na predĺženie platnosti licencií rozhodcov, ktorý sa mal konať dňa 28.4.2023 (v piatok) sa pre malý záujem RUŠÍ !

Prípadní záujemcovia môžu absolvovať seminár v rámci školenia rozhodcov, ktoré bude nasledujúci deň 29.4.2023 (v sobotu) vo Sv. Jure 

Čítať viac

Seminár a školenie rozhodcov

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Krajským stolnotenisovým zväzom Bratislava – BSTZ organizuje 

  • dňa 28. apríla 2023 (piatok) od  17.00  v zasadačke STOLNOTENISOVEJ HERNE SSTZ, Černockého 6, Bratislava   seminár rozhodcov C, B, A na predĺženie licencií, ktorým skončila platnosť

  • dňa  29. apríla 2023 (sobota) od 9.30  v HASIČSKEJ ZBROJNICI, Pezinská 499, 900 21 Svätý Jur  -  školenie pre  nových rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia D, C, B, A

Viac   informácii   nájdete   v   priloženom  subore.  ŠKOLENIE ROZHODCO BRATISLAVA 2023.pdf

Čítať viac

Seminár a školenie rozhodcov

VV BSTZ plánuje po skončení  súťaží 2022/2023 usporiadať seminár a školenie rozhodcov / termín 28.–29.04.2023 /, v prípade že bude dosť prihlásených. Týmto žiadame o zaslanie svojho záujmu o školenie alebo seminár do 14.04.2023 na adresu : cibula@bzst.sk. V prípade malého záujmu BA kraj seminár a školenie rozhodcov nezorganizuje, v tomto prípade záujemcovia môžu absolvovať seminár alebo školenie  v Trnavskom kraji 12.-13.05.2023 (propozície školenia v TT kraji sú v prílohe)

Čítať viac

Z dôvodu konania Majstrovstiev SR mužov a žien 2023 a MSR 21 ŠTK presúva stretnutia:

 V. liga  č.z. 115, Bernolákovo C : Most B na 20.03.2023, o 18,15 hod., hala SSTZ

IX. liga  č.z. 99, Stavbár B : Sl. Grob D    na 21.03.2023, o 18,00 hod., hala SSTZ

A. Cibula

Čítať viac

Majstrovstvá BA-kraja mládežníckych družstiev 2023

Aktualizované počty prihlásených družstiev sú uvedené v prílohe.

Pre kategóriu Najmladšie žiačky a Dorastenky sa turnaj nezorganizuje, nakoľko v každej kategórii sa prihlásili len po dve družstvá. Kluby odohrajú vzájomné stretnutie v dohodnutom termíne.

Čítať viac

Stolnotenisový turnaj „O putovný pohár starostky obce Šintava“  

6/7/8.liga / podľa súpisiek 2022- 2023 / + neregistrovaní hráči

Usporiadateľ : ŠSK Šintava

Dátum a miesto : 4. marec 2023/ sobota / telocvičňa ZŠ a MŠ Šintava

Prihlášky emailom  na   stturnaj@azet.sk do 1. 3. 2023do 20.00 hod

Propozicie

 

Čítať viac

Príprava M-BA-kraja mládežníckych družstiev 2023 - žiadam zástupcov klubov, ktoré prihlásili svoje družstvá (tabuľke je v "čítať viac), aby zaslali, resp. aktualizovali súpisky hráčov

Zároveň žiadam, aby sa prihlásili kluby, ktoré majú záujem zorganizovať M-BA-kraja.

Termín: do 3.2.2023

Čítať viac

Správa ŠTK 15/2022-23

Nové termíny zápasov :

*22. kolo    č.z. 132, ŠKST Karlova Ves A : Senec B, 17.03.2023 piatok, 18:30 hod., 2. liga

*22. kolo    č.z. 132, ŠK Fortis TAM B : Veľké Leváre, 17.03.2023 piatok, 17:30 hod., 5. liga

*22. kolo    č.z. 110, Most C : Educo C, 17.03.2023 piatok, 18:30 hod., 7. liga

*22. kolo    č.z. 107, Pezinok D : Vinosady B, 17.03.2023 piatok, 18:30 hod., 7. liga

*22. kolo    č.z. 110, Altius : Stavbár B, 17.03.2023 piatok, 18:00 hod., 9. liga

18. kolo    č.z.  87, Stavbár B : SPST Z. Bystrica B, 23.02.2023 štvrtok, 18:00 hod., 9. liga

* z dôvodu, že pôvodný termín bol 07.04.2023, čo je deň pracovného pokoja a Veľký piatok, ŠTK dalo nové termíny zápasov.

A. Cibula

Čítať viac

POZOR ZMENA !

Oddiel  "Štadion A" II. liga mení hrací čas svojich domácich zápasov na 18:30 hod, zmena je prevedená aj v rozpise zápasov pre II. ligu.
A. Cibula

Čítať viac

TRÉNER MLÁDEŽE V STOLNOM TENISE

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok vypisuje výberové konanie na trénera.
Náplň práce:
1. Vedenie tréningovej jednotky + spolupráca s ostatnými trénermi
2. Sprevádzanie a coachovanie mládeže na turnajoch a súťažiach

Viac  info  v prilohe.   

Čítať viac

Pozvánka na turnaj   

sobota  17.12.2022 o 9:00 

Tréningová akadémia Miletička, Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava

Viac  info  v  priloženej pozvánke. 

 Pozvánka 

Čítať viac

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15.októbra 2022 nás vo veku 82 rokov opustil Ľudovit Nagy.

Čítať viac

Pozývame vás vyplniť formulár Anketa

Anketa je určená nielen pre športových odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Odpovedať môže ktokoľvek. Anketa je anonymná

Čítať viac

Doplnenie k výzve z 10.9.2022:

Všetky vyžiadané faktúry boli včas doručené BSTZ, platby boli poukázané klubom.

Kluby, ktoré nemajú možnosť vyplatiť hráčom odmenu v hotovosti, môžu príslušným hráčom preplatiť pokladničné bločky za nákup športových potrieb v prislúchajúcej výške.

 

10.9.2022

Podpora hráčom za zisk medailí na M SR 2022 v mládežníckych kategóriách - rozpis je v prílohe.

Žiadam kluby uvedených hráčov, aby vystavili faktúru s príslušnou sumou na BSTZ a zaslali ju emailom na freund@bstz.sk do konca septembra 2022. Finančnú odmenu vyplatia kluby príslušným hráčom.

 

Čítať viac

Správa ŠTK 2/2022-23 - schválené výsledky, tabuľka 

Pozor zmena!

ŠKST Feromax B - hrací deň utorok IV. liga

Altius - všetky zápasy hrá doma, piatok časom 18:00 hod, IX. liga

III. liga čís. z. 69 Sv. Jur B : Galvaniho A, nový termín zápasu 12.1.2023 (štvrtok) o 17:30, herňa Sv. Jur

V. liga čís. z. 62 Sv. Jur C : V. Biel, nový termín zápasu 8.12.2022 (štvrtok) o 17:30, herňa Sv.Jur

V. liga čís. z. 117 Sv. Jur C : Educo B, nový termín zápasu 23.03.2023 (štvrtok) o 17:30, herňa Sv.Jur

 

Čítať viac

Školenie a seminár rozhodcov a školenie hlavných rozhodcov, Ružomberok, 29.8.2022

Pozvánky s pokynmi sú v prílohe.

 
Čítať viac

1.  Súpisky na potvrdenie zaslať do 25.08.2022 (len elektronickou poštou) na adresu: cibula@bzst.sk ⇒ rebríček-súpisky v prílohe
2. Nasledovné zápasy :
    2 . liga
    Spoje B - Spoje C
    7. liga
    Vinosady B - Vinosady C
    8. liga
    Malacky D - Malacky E
    Veľký Biel B - Veľký Biel C
    9. liga
    SPST Z. Bystrica B - SPST Z. Bystica C

Zápasy aj odvetu odohrať do 17.09.2022, termíny sú určia kluby sami, ktoré nahlásia ŠTK BSTZ. Neodohrané zápasy budú kontumované. 

Súpisky na potvrdenie treba zaslať ešte pred prvým zápasom!
A.Cibula

Čítať viac

Žiadam kluby pracujúce s mládežou, aby zaslali prihlášky do stolnotenisových súťaží mládežníckych družstiev pre hraciu sezónu 2022-2023. Doteraz sa prihlásili kluby STO Sv. Jur a PST Stupava.

Čítať viac

Pozvánka na aktív klubov BSTZ

 

Aktív klubov    BSTZ sa uskutoční v  utorok   7.6.2022 o 17:00 hod. v hale SSTZ na Černockého ul. 6.

Program a  viac info  v pozváke.  

 

Čítať viac

V barážovom stretnutí o postup do dorasteneckej extraligy zvíťazilo družstvo STO Spoje Bratislava nad SST Dunajská Streda 7:0 a postupuje do kvalifikácie Extraligy dorastu 2022/2023 (v prílohe zápis a foto)

Čítať viac

Delegátom za Bratislavský kraj na M SR Dorastu 14.-15.5.2022 bude Lucia Čolovičková, prosím  u nej tiež nahlasovať dvojice pre štvorhry.

Čítať viac

Zmena termínu

S prihliadnutím na požiadavky niektorých klubov presúvame termín konania turnaja Majstrovstiev regiónu BA/TT 2022 pre kategórie Najmladšie žiactvo a Staršie žiactvo na deň 18.6.2022 (sobota).  
Hráči/ky, ktorí sa už na turnaj zaregistrovali v pôvodnom termíne žiadam, aby potvrdili svoju účasť v novom termíne organizátorovi turnaja STO Spoje Bratislava na email: andrej.cajkovic@gmail.com
Čítať viac

Baráž o postup do Extraligy dorastencov

Na základe dohody klubov STO Spoje Bratislava a SST Dunajská Streda, baráž o postup do dorasteneckej Extraligy sa odohrá na jedno víťazné stretnutie 13. mája 2022 o 18,00 hod. v telocvični ZŠ Jilemnickeho, Dunajská Streda.
Čítať viac

Delegátom za Bratislavský kraj na Majstrovstvá Slovenska 2022 v kategórii Staršie žiactvo, ktoré budú v dňoch 7.-8.5.2022 v Bratislave je Bc. Lucia Čolovičková.

U delegáta sa okrem iného nahlasujú dvojice na štvorhry, ktorý ich v určenom čase nahlási HR.

Čítať viac

Majstrovstvá BA-kraja družstiev - Najmladšie žiactvo a Dorast, 30.4.2022, Pezinok 

PropozíciePriebeh turnaja

Víťazi jednotlivých kategórií:

Najmladší žiaci - STK ZŠ na Bielenisku, Pezinok

Najmladšie žiačky - STO Veľký Biel

Dorastenci - STO Spoje Bratislava

Dorastenky - STK ZŠ na Bielenisku, Pezinok

Čítať viac

VV BSTZ Vás pozýva na Play-off superligy mužov 2021/2022, 19.04. a 20.04.2022 - hala SSTZ Černockého 6, Bratislava, vstup voľný (prevzaté zo stránky SSTZ) 

1. kolo postup do semifinále - utorok 19.04.2022 o 17,00 hod.:

Slovensko „23“ – Rakúsko „23“

Maďarsko „23“ – Geológ Rožňava

Semifinále - streda 20.04.2022 o 9,30 hod.:

SK Vydrany – postupujúci z dvojice Slovensko „23“- Rakúsko „23“

Česko „23“ – postupujúci z dvojice Maďarsko  „23“- Geológ Rožňava

Finále - streda 20.04.2022, o 15,00 hod:

víťazi semifinále

POZOR! Z tohto dôvodu 19.04. a 20.04.2022 nebude sa dať trénovať v hale !!!

Čítať viac