Výkonný výbor a komisie

Meno funkcia tel. e-mail
Rehák Martin predseda, ekonóm 0905/702357 rehak11@gmail.com
Alexy Pavol člen 0903/461734 pavol.alexy@stuba.sk
Grega Roland člen 0908/215979 grega.roland@gmail.com
Cibula Alexander člen 0904/689585 cibula@bzst.sk
Freund Jaroslav člen 0907/561516 freund@bstz.sk
Hamran Anton st. podpredseda 0905/245825 hamran.anton@gmail.com
Vidová Andreja  členka revíznej komisie 0907/287762 andreja.vidova@gmail.com
Cibula  Jakub člen revíznej komisie 0903/058976

sstz3@sstz.sk

Zloženie komisie ŠTK BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Cibula Alexander predseda Mostex Rača cibula@bzst.sk 0904/689585
Cibula Jakub člen   sstz3@sstz.sk 0903/058976
Rehák Martin člen   rehak11@gmail.com 0905/702357

Zloženie komisie mládeže BSTZ 2020

meno funkcia za klub e-mail tel
Freund Jaroslav predseda člen VV BSTZ freund@bstz.sk 0907/561516
Čolovičková Lucia člen  Stolnotenisové centrum lucialucifer1@gmail.com 0948/131114
Rajtoková Pavlína člen  MSK Malacky pavlina86rajtokova@gmail.com 0905/957186

Zloženie klasifikačnej komisie BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Polakovič Milan predseda Karlova Ves milan.polakovic60@gmail.com 0918/674254
Grega Roland člen Ister grega.roland@gmail.com 0908/215979

Zloženie disciplinárnej komisie BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Vaniak Ján predseda ŠKP sstz6@sstz.sk 0905/593773