Aktuality

Vzhľadom na priaznivé podmienky a vývoj pandémie Covid-19, VV BSTZ rozhodol o pokračovaní súťaží dospelých v režime OP a pre mládež v režime OTP.
Podmienky pre uskutočnenie stretnutia sú uvedené v Dodatku č. 2 pre dlhodobé súťaže riadené SSTZ, zverejnené dňa 26.1.2022.
Krajské súťaže pokračujú od 10. týždňa, teda dňom 7.3.2022 (pondelok)
Pokyny a prelosovanie zverejní ŠTK do 1.3.2022.