Aktuality

Rozpis - Usmernenie majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2021/2022

Súťažný ročník 2021/2022 vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 241 (platná od 16.08.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Riadenie zápasu je v kompetencii domáceho oddielu, ak má domáci oddiel COVID-19 protokol-semafor ( OTP režim, výnimka z testovania vyhláška č.233 §7) musí to v dostatočnom predstihu oznámiť súperovi. Pri uzavretí domácej herne domáci oddiel do 7 pracovných dní nahlási ŠTK BSTZ herňu, kde odohrá súťažný ročník 2021/2022 a zameškané stretnutie.

Ak sa objaví COVID-19 u súpera, oznámi to domácim, že nie je možné odohrať stretnutie (družstvo bolo vo vzájomnom kontakte napr. na tréningu ... ), dohodnú odohratie na najbližší možný termín - netreba dodržať hrací deň, čas, hraciu miestnosť. Termín odohratia oznámia ŠTK BSTZ a zašlú aj fotokópiu pozitívneho testu.