Aktuality

Seminár a školenie rozhodcov

VV BSTZ v spolupráci s Komisiou rozhodcov plánuje koncom mesiaca august zorganizovať seminár rozhodcov na získanie licencie D, C, B, A a na predĺženie licencií rozhodcom C. B, A, ktorým skončila platnosť.

Seminár sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu účastníkov. Žiadame preto záujemcov, aby svoj predbežný záujem zaslali do konca júna na adresu cibula@bzst.sk