Aktuality

Školenie rozhodcov (28.1.2024 - nedeľa) - licencie D, C, B, A

Seminár rozhodcov (26.1.2024 - piatok) - predĺženie platnosti licencií C, B, A

Miesto konania - hala SSTZ, Bratislava

Uzávierka prihlášok 25.1.2024 na email vit.dobis7@gmail.com 

Pozvánka a pokyny sú v prílohe.