Aktuality

ZMENA TERMÍNOV:

Na základe oznámenia obecného úradu Vinosady, ŠTK BSTZ presúva stretnutia nasledovne:

7. liga, 16. kolo, č.záp. 95 - Vinosady B : Pezinok E na 06.02.2024, utorok, zmena je vykonaná aj vo vylosovaní

8. liga, 16. kolo, č.záp. 94 - Vinosady C : Educo D na 06.02.2024, utorok, zmena je vykonaná aj vo vylosovaní