Aktuality

Z dôvodu aktuálnej situácie v Bratislavskom kraji v súvislosti s ochorením COVID-19, zápasy v 38. týždni / 1. kolo/ II. a III. ligy sú odložené. 

A. Cibula - predseda ŠTK riadiaci súťaží BSTZ.

Čítať viac

Pozvánka na školenie rozhodcov  Bratislava 27.9.2020 

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Bratislavským stolnotenisovým zväzom organizuje  dňa 27.9.2020   školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia  D, C, B, A .

Školenie a seminár sa uskutoční v hore uvedenom termíne, v stolnotenisovej  hale  v Bratislave na Černockého  ul. 6,  

Viac  info    v  prilohe:  Pozvanka na skolenie rozhodcov Bratislava 27.9.2020

 

Čítať viac

Zmeny v registračnom poriadku

SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu. Pod formou elektronického RP sa rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZ https://system.sstz.sk/hraci/  aj s fotografiou.

Papierový reg. preukaz týmto nestráca platnosť. 

Viac info nájdete tu
http://sstz.sk/subory/aktuality/Zmeny%20v%20registracnom%20a%20suta%C5%BEnom%20poriadku.pdf


http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

 

Čítať viac

P O Z V Á N K A 

Výkonný výbor Bratislavského stolnotenisového zväzu v zmysle stanov BSTZ
pozýva  delegátov stolnotenisových klubov z Bratislavského kraja na  

KONFERENCIU BRATISLAVSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU, 

Ktoré sa uskutoční dňa 24.8.2020 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6. 

Čítať viac