Aktuality

PROPOZÍCIE - kvalifikácia víťazných družstiev II. ligy mužov Bratislavského a Trnavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2022-2023

Čítať viac

Stanovisko SSTZ k projektu "Hľadáme talenty"

Vzhľadom na to, že okolo projektu „Hľadáme talenty“ vznikajú rôzne dezinformácie a konšpirácie, tak VV SSTZ sa rozhodol zverejniť skutočný zámer tohto projektu.
Cieľom je vytvoriť jednotnú metodiku práce s malými talentovanými deťmi. Gestori projektu sú ľudia, ktorí dosahujú v tejto činnosti dlhodobé dobré výsledky. Ide o jeden výberový a následne v pravidelných cykloch opakujúci sa výcvikový tábor za účasti trénerov týchto detí. Po takto vykonanej ročnej práci projektu by sa malo dosiahnuť to, že tréningový proces malých detí bude jednotný a povedie k tomu, že vyprodukuje hráčov so správnou technikou hry a pohybovými návykmi.
V prípade, ak by niekto neporozumel tomuto výkladu, má možnosť  sa obrátiť na KM SSTZ, resp. gestorom projektu.
--

S pozdravom / Kind regards

Mgr. Bc. Ivica Hatalová

Generálna sekretárka  SSTZ

Čítať viac

Správa ŠTK 12 - schválené výsledky, tabuľka a rozpis zápasov

Zápasy označené "dohrávka" po vzájomnej dohode družstiev môžu sa odohrať v skoršom termíne, ako to stanovilo ŠTK BSTZ, v prípade dohody treba nahlásiť zmenu.

Čítať viac

Projekt "Hľadáme talenty" - propozície a nominovaní hráči BA-kraja

Výberové sústredenie 19.-20.3.2022, STC ŠKST Bratislava

Korekcia - na výberové sústredenie môžu kluby nominovať vhodných hráčov a hráčky ročník 2010 a mladších do štvrtka 17.3.2022.

Čítať viac

Správa ŠTK 11/2021-22 - reštart súťaží, rozpis zápasov (čítať viac)

VV BSTZ na svojom zasadnutí zo dňa 03.03.2022 prerokoval  -  rozhodol :

 1. Reštartovanie ročníka 2021/2022
 2. Odohrá sa len prvá polovica  / odvetná časť sa nehrá  /
 3. Na základe odohrania prvej polovice vyhodnotiť ročník 2021/2022
 4. Dohodnúť kvalifikáciu do I. ligy s TT krajom
 5. Neuskutočniť majstrovstvá kraja pre ročník 2022
 6. Kvalifikáciu do dorasteneckej ligy
 7. Turnaj 4 –och miest
 8. Reštartované zápasy odohrať podľa rozpisu zápasov umiestnené na stránke BSTZ, aj neodohraté zápasy v prvej časti , mimo zápasu ktorý bol WO
 9. Odohrať  neodohraté zápasy z dôvodu COVID 19 / mimo zápasu č.z. 36 III. liga / a reprezentačných povinností.
 10. Zápasy sa nemôžu odkladať
 11. Všetky stretnutia dlhodobých súťaží riadených SSTZ / BSTZ / sa hrajú v režime základ – Schválené  VV SSTZ dňa 25.02.2022
Čítať viac
Vzhľadom na priaznivé podmienky a vývoj pandémie Covid-19, VV BSTZ rozhodol o pokračovaní súťaží dospelých v režime OP a pre mládež v režime OTP.
Podmienky pre uskutočnenie stretnutia sú uvedené v Dodatku č. 2 pre dlhodobé súťaže riadené SSTZ, zverejnené dňa 26.1.2022.
Krajské súťaže pokračujú od 10. týždňa, teda dňom 7.3.2022 (pondelok)
Pokyny a prelosovanie zverejní ŠTK do 1.3.2022. 
Čítať viac

Smútočný oznam

Vo veku 84 rokov nás navždy opustil Jozef SZABO, hráč ŠKST Karlova Ves a dlhoročný člen veteránskeho klubu Slovenska. Posledná rozlúčka bude v pondelok 31.01.2022 o 12:00 hod na Vrakúnskom cintoríne. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac