Aktuality

Smútočný oznam

Vo veku 84 rokov nás navždy opustil Jozef SZABO, hráč ŠKST Karlova Ves a dlhoročný člen veteránskeho klubu Slovenska. Posledná rozlúčka bude v pondelok 31.01.2022 o 12:00 hod na Vrakúnskom cintoríne. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

VV BSTZ na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 prehodnotil pandemickú situáciu ohľadom Covid-19,  a rozhodol predĺžiť prerušenie súťaží do ďalšieho zasadnutia VV BSTZ naplánovaného na 15.02.2022.

VV BSTZ žiada zástupcov všetkých klubov, ktoré hrajú ročník 2021/2022, aby do 31.01.2022 nahlásili zaistenosť svojich herní na odohratie ročníka 2021/2022 a prípadné zmeny na e-mail : cibula@bzst.sk,

 

Čítať viac

Bratislavský samosprávny kraj opätovne otvoril regionálnu dotačnú schému pre podporu detí a mládeže do 23 rokov v oblasti športu. Na výber sú pravidelné aktivity alebo organizovanie športových podujatí. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe, príp. na webstránke BSK. Termín predloženia žiadostí je do 17.01.2022, do 12:00 hod.

Čítať viac

Vzhľadom na podmienky a vývoj situácie ohľadom pandémie Covid-19 VV BSTZ prerušuje všetky súťaže od pondelka 22.11.2021 (47. týždeň) až do odvolania.

O ďalšom postupe bude VV BSTZ včas informovať.

Čítať viac

Po dohode s VV Trnavského KSTZ sú všetky turnaje R-BTM BA/TT z dôvodu pandemických obmedzení pozastavené do odvolania.

Náhradné termíny i miesta konania Vám včas oznámime.

Čítať viac

Rozpis - Usmernenie majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2021/2022

Súťažný ročník 2021/2022 vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 241 (platná od 16.08.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Riadenie zápasu je v kompetencii domáceho oddielu, ak má domáci oddiel COVID-19 protokol-semafor ( OTP režim, výnimka z testovania vyhláška č.233 §7) musí to v dostatočnom predstihu oznámiť súperovi. Pri uzavretí domácej herne domáci oddiel do 7 pracovných dní nahlási ŠTK BSTZ herňu, kde odohrá súťažný ročník 2021/2022 a zameškané stretnutie.

Ak sa objaví COVID-19 u súpera, oznámi to domácim, že nie je možné odohrať stretnutie (družstvo bolo vo vzájomnom kontakte napr. na tréningu ... ), dohodnú odohratie na najbližší možný termín - netreba dodržať hrací deň, čas, hraciu miestnosť. Termín odohratia oznámia ŠTK BSTZ a zašlú aj fotokópiu pozitívneho testu.

Čítať viac

Pozor, zmena termínu!

Všetky zápasy naplánované na 01.11.2021,  sa odohrajú 25.10.2021 - rozpis čítaj ďalej ->

Čítať viac

OZNAM

Regionálny turnaj R-BTM BA/TT Open, ktorý bol plánovaný na 9.10.2021, sa odkladá. Náhradný termín bude včas zverejnený.

Čítať viac

Pozvánka na aktív klubov BSTZ

 

Zmena  termínu 

Aktív klubov    BSTZ sa uskutoční v  stredu  29.9.2021 o 16:00 hod. v hale SSTZ na Černockého ul. 6.

Meeting  bude   dostupny  aj  onlilne    cez  software  MS   Teams.

Program a  viac info  v pozváke.  

 

Čítať viac

Oznam  ŠTK BSTZ:
Ak má oddiel v súťaži v jednej lige dve družstvá, do začiatku súťaže ročníka 2021/2022 odohrá zápasy aj odvetnú časť, termíny zápasov nahlásiť ŠTK (aby sa to vyznačilo vo vylosovaní). Zápasy, ktoré pripadli na sviatky, treba odohrať do začiatku súťaže alebo počas prvej časti ročníka 2021/2022 (vzájomná dohoda), termíny nahlásiť ŠTK. Žiadam obratom zaslať chýbajúce súpisky, termín bol 31.08.2021

Čítať viac

Pozvánka na školenie rozhodcov (nové licencie A, B, C, D),  1.9.2021 v Hlohovci - pozvánka je v prílohe

Čítať viac

Na stránke BSTZ je umiestnené vylosovanie ročníka 2021/2022, žiadam o odkontrolovanie, nezhodu nahlásiť - zaslať na cibula@bzst.sk /nie telefonovať/. Vylosovanie nadobudne platnosť  01.09.2021, po tomto termíne úprava bude spoplatnená – jedna úprava = 10 Eur

A.Cibula – predseda ŠTK a riadiaci súťaží

Čítať viac

POZVÁNKA na kondično-herné tréningové sústredenie v rámci Projektu podpory krajského mládežníckeho výberu v dňoch 21.-22.8.2021 v Pezinku. Pozvánka platí pre pozvaných hráčov a tiež všetkých hráčov nar. 2010 a mladších. Termín pre prihlásenie do 16.8.2021 (pondelok večer).

Čítať viac

Rebríček Bratislavský kraj k 1.7.2021 - žiadame odkontrolovať a prípadné rozdiely obratom nahlásiť ŠTK.

Čítať viac

Do konca júla 2021 je potrebné zaslať tiež prihlášky do súťaží mládežníckych družstiev. Doteraz zaslali svoje prihlášky kluby STO Sv. Jur, STK Pezinok, STO Veľký Biel, STO Spoje, TTC Záhorská Bystrica.

Update 28.7.2021: prihlášky zaslali tiež kluby STK Devínska Nová Ves, MSK Malacky 

Čítať viac

Protipandemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú (v súčasnosti sme v čiernom 4. stupni varovania, od 19.4.2021 prejdeme do červeného 3. stupňa), preto možno prídu vhod informácie na uvedených odkazoch:

  • stolný tenis je zaradený medzi športy s nízkym rizikom
  • www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať v konkrétnom okrese (vždy aktuálny stav)
  • Covid automat pre športy s nízkym rizikom (opätovne platí pôvodný stav z 27.2.2021, novelizácia zo 14.4.2021 bola zrušená)
Čítať viac

Na internetovej stránke Národného športového centra vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu E-Športinform (01/2021), pozrieť si ho môžete TU

Čítať viac

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priaznivcom športu, že dňa 11. januára 2021 nás navždy opustil vo veku 85 rokov stolnotenisový nadšenec Pavol Chmelár (foto priložené).
Bol bývalým hráčom oddielu Spoje Bratislava, Pozemné stavby a neskôr predseda klubu Stavbár Bratislava. V posledných rokoch mu choroba nedovoľovala aktívne sa už zapájať a zúčastňovať sa športových súťaží, ale srdcom bol vždy zanietený stolnotenisový priaznivec,  čo mu vydržalo do konca života.
Česť jeho pamiatke !

Čítať viac

Do pozornosti hlavne pre trénerov mládeže!

POZVÁNKA na Trénerský webinár 12.-13.12.2020 (online seminár cez internet). Webinár povedie Eva Jeler, dlhoročná trénerka nemeckej reprezentácie, v súčasnosti trénerka reprezentácie Austrálie, s bohatými skúsenosťami s trénovaním mládeže. 

Prihlášky zaslať na webinar.sstz@gmail.com do 7.12.2020. Webinár je bezplatný. Pozvánka a inštrukcie sú v prílohe

Čítať viac

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR z dňa 11. 10. 2020,  ktorý zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia,

VV BSTZ prerušuje všetky súťaže do odvolania.

O ďalšom postupe bude VV BSTZ kluby včas informovať. 

 
Čítať viac

ŠK Zálesie - ligové stretnutia sú preložené do konca roka 2020 do herne ŠKST Bratislava, Stará Vajnorská 14, vždy o 18,00 hod., rozpis je priložený

Čítať viac

Na základe odporúčania SSTZ zo dňa 30.9. 2020  dlhodobé súťaže družstiev v aktuálnej  sezóne  2020/2021 budú pokračovať podľa vyžrebovania. 

Organizátor je povinný zabezpečiť, že na stretnutí nebudú prítomní diváci, v hracej miestnosti môže byť len nevyhnutný počet ľudí k usporiadaniu stretnutia.

VV SSTZ odporúča  riadiť  usmerneniami   uvedenými  v  nasledovnom   dokumente Usmerenenie pre organizáciu stolnotenisových podujatí.

(zdroj  http://www.sstz.sk/)

Čítať viac

2. R-BTM BA/TT Open ml. žiactva a dorastu, ktorý sa mal uskutočniť 11.10.2020 vo Veľkých Úľanoch sa z dôvodu sprísnených opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odkladá na neskorší termín.

Čítať viac

Usmernenie k začiatku súťažného ročníka BSTZ 2020/2021

*** Súťažný ročník 2020/21 sa začína 39. týždňom, presne podľa vylosovania, druhým kolom 2. a 3. ligy.   *

4.-9. liga začína v nasledujúcom 40. týždni. Aktuálny rozpis súťaží a výsledky nájdete na https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba

Vzhľadom na výnimočnú celospoločenskú situáciu a limitujúce opatrenia v súvislosti s pandémiou  COVID-19 sa riadiaci orgán súťaže rozhodol povoliť nadštandardne flexibilné možnosti v prebiehajúcej súťaži. 

Nasledovné usmernenia platia pre prebiehajúcu sezónu 2020/21 do odvolania: 

Pri uzavretí hracieho priestoru klubu alebo nemožnosti hrať v čase/priestore podľa vylosovania súťaže sa odporúča a umožňuje (po vzájomnej dohode zúčastnených mužstiev) bez postihu nasledovné:

  1. Predohrať   stretnutie pripadne viaceré   stretnutia   ak   to   situácia    dovoľuje, kluby vopred, teda pred riadnym termínom stretnutia nahlásili ŠTK vzájomne odsúhlasený náhradný variant pre odohratie stretnutia.
  2. Dohrať  odložené stretnutia  do 31.12.2020   od   pôvodného  termínu -  vrátane   víkendových   dni , týka sa to len zápasov, ktoré boli odložené ŠTK BSTZ
  3. Výmena miesta/herne doma-vonku na vonku-doma v rámci jedného alebo viacerých  stretnutí. V prípade pretrvávajúcich limitácií aj v odvete sa povoľuje odvetné kolo v mieste prvého kola – teda druhýkrát doma, alebo druhýkrát vonku
  4. Využiť možnosť krátkodobého prenájmu náhradného priestoru:

Vzájomne odsúhlasený variant sú mužstvá povinné písomne oznámiť riadiacemu súťaží na cibula@bzst.sk, najneskôr v deň stretnutia uvedený v rozpise súťaží publikovanom na  https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba. (Emailová správa musí obsahovať nasledovné detaily stretnutia: liga, kolo, číslo stretnutia, hosťujúci a domáci klub, miesto a termín stretnutia pôvodný a aktuálne miesto a termín stretnutia dohodnutý).

Pri neochote zúčastnených strán o odohranie stretnutia a o vzájomnú dohodu bude zasadať STK a bude rozhodovať o prípadnej kontumácii stretnutia.     

Venujte prosím zvýšenú pozornosť rozpisu súťaže a zmenám v ňom na https://www.stolnytenis.info/sezona/2020-21/ba a tiež aktualitám a oznamom na našej webstránke  http://www.bstz.sk/

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených o dodržiavanie aktuálne platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19, ktoré nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

S pozdravom  

VV BSTZ  

Čítať viac

Z dôvodu aktuálnej situácie v Bratislavskom kraji v súvislosti s ochorením COVID-19, zápasy v 38. týždni / 1. kolo/ II. a III. ligy sú odložené. 

A. Cibula - predseda ŠTK riadiaci súťaží BSTZ.

Čítať viac

Pozvánka na školenie rozhodcov  Bratislava 27.9.2020 

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s Bratislavským stolnotenisovým zväzom organizuje  dňa 27.9.2020   školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia  D, C, B, A .

Školenie a seminár sa uskutoční v hore uvedenom termíne, v stolnotenisovej  hale  v Bratislave na Černockého  ul. 6,  

Viac  info    v  prilohe:  Pozvanka na skolenie rozhodcov Bratislava 27.9.2020

 

Čítať viac

Zmeny v registračnom poriadku

SSTZ zaviedol elektronickú formu registračného preukazu. Pod formou elektronického RP sa rozumie, že hráč je vedený v registri SSTZ https://system.sstz.sk/hraci/  aj s fotografiou.

Papierový reg. preukaz týmto nestráca platnosť. 

Viac info nájdete tu
http://sstz.sk/subory/aktuality/Zmeny%20v%20registracnom%20a%20suta%C5%BEnom%20poriadku.pdf


http://sstz.sk/subory/aktuality/Manual%20-%20registracia_NEW.pdf

 

Čítať viac

P O Z V Á N K A 

Výkonný výbor Bratislavského stolnotenisového zväzu v zmysle stanov BSTZ
pozýva  delegátov stolnotenisových klubov z Bratislavského kraja na  

KONFERENCIU BRATISLAVSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU, 

Ktoré sa uskutoční dňa 24.8.2020 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6. 

Čítať viac

POZVÁNKA na letný tréningový kemp - TTC Záhorská Bystrica - 2 termíny

  1. termín (10.-14.8.2020): Príprava na satelitný turnaj v Hluku (CZ)
  2. termín (24.-27.8.2020): Príprava na novú hraciu sezónu
Čítať viac

Záväzná prihláška do stolnotenisových súťaží družstiev bratislavského kraja MK 2020-2021

Čítať viac

Letný tréningový kemp v SKST Hodonín, pozvánka, link na prihlášky a obsadenosť termínov

Čítať viac

BRATISLAVSKÝ KRAJ MÁ MAJSTROV!!!

GRATULUJEME družstvu žien z klubu STC ŠKST Bratislava k zisku titulu MAJSTER SLOVENSKA 2019/2020.

Zároveň gratulujeme družstvu mužov MSK Malacky k 2. miestu a družstvu žien MSK Malacky k 4. miestu na Majstrovstvách SR 2019/2020.

Čítať viac

Výsledok stretnutia o postup do 1. slovenskej ligy západ:

MSK Malacky B - STO Veľké Úľany   0 : 14

Postupuje STO Veľké Úľany. Zápis v prílohe

Čítať viac

12.06.2020 vo veku 75 rokov navždy opustil stolnotenisovú rodinu  Jozef Patyla , hráč TTC Rovinka. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 18. júna o 14,00 hod na cintoríne v Rovinke

Česť jeho pamiatke!

Čítať viac

Družstvo dorastencov STK Devínska Nová Ves a družstvo dorasteniek TTC Záhorská Bystrica zabojujú 28.6.2020 v kvalifikácii o postup do Extraligy dorastu. Miesto bude určené v závislosti od prihlásených družstiev. Obe družstvá postupujú vzhľadom k odstúpeniu ostatných družstiev v BA-kraji. Barážové stretnutia s TT-krajom sú zrušené zo strany TT-kraja.

Čítať viac

PROPOZÍCIE kvalifikácie víťazných družstiev II. ligy mužov bratislavského a trnavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2020-2021

Čítať viac

Oznam o  ukončení  súťažného  ročníka 2019 / 2020

 

VV BSTZ na svojom  zasadnutí dňa 11.5.2020 rozhodol o ukončení súťažného ročníka 2019/2020. 

Na základe  stanoviska VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19 zo dňa  25.4.2020 č. 3 v bodoch 4. a 7.,
VV BSTZ  rozhodol o ukončení  všetkých súťaží riadených BSTZ, ktoré sa nebudú dohrávať!

Vo  všetkých súťažiach  sú platné tabuľky po poslednom odohratom  18. kole. Postupy a zostupy  sa  uskutočnia  podľa   predpisu  súťažného  ročníka  2019/2020.

 
Čítať viac

Stanovisko č. 3 VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19

Čítať viac

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR, ktorý ZAKAZUJE usporadúvať akékoľvek športové podujatia, BSTZ prerušuje všetky súťaže až do odvolania. O ďalšom postupe bude VV BSTZ kluby včas informovať.

Čítať viac

Majstrovstvá regiónu BA/TT v mládežníckych kategóriách (29.3.2020 v Záhorskej Bystrici a 5.4.2020 v Bojničkách) z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu sa odkladajú. Prípadné nové termíny budú včas oznámené.

Čítať viac

OZNAM ŠTK

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ŠTK BSTZ predlžuje prerušenie všetkých súťaží 2. ÷ 9. ligy (21. kolo, týždeň 13/2020)

Čítať viac

POZOR! Turnaj Majstrovstiev BA-kraja mládežníckych družstiev v kategórii staršie žiactvo plánovaný na 22.3.2020 v STO Spoje Bratislava z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu odkladá sa na bližšie neurčený termín. V závislosti od vývoja situácie o ďalšom postupe budeme včas informovať.

Čítať viac

OZNAM ŠTK

Vzhľadom k tomu, že došlo k uzavretiu viacerých hracích miestností z dôvodu zabránenia šíreniu koronavírusu, 19. kolo vo všetkých ligových súťažiach sa presúva na 15. týždeň.

Čítať viac
Doplňujúca informácia k rámcovým propozíciám R-BTM Open 2019/2020:
- organizáciu Majstrovstiev regiónu BA/TT v kategórii mladšie žiactvo a dorast, ktoré sa uskutočnia 29.3.2020, za Bratislavský kraj zabezpečí klub SPST Záhorská Bystrica.
Čítať viac

Oznam ŠTK -  8. týždeň (17.02.-23.02.2020) sú v Bratislavskom kraji jarné prázdniny. Po vzájomnej dohode a nahlásení na ŠTK majú kluby možnosť predohrať si hociktoré kolo zo zostávajúcich kôl (17. - 22. )

Čítať viac

Oznamujeme všetkým priaznivcom, že vo veku nedožitých 82 rokov nás náhle opustil hráč, kamarát a člen stolnotenisového oddielu SK STO Lozorno pán Anton JÁNOŠ.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 11.02.2020 o 13:45 hod. na miestnom cintoríne v Lozorne.

Česť jeho pamiatke!                                                Výbor SK STO Lozorno

Čítať viac