Výkonný výbor a komisie

Meno funkcia tel. e-mail
Alexy Pavol ekonóm, člen 0903/461734 pavol.alexy@stuba.sk
Rehák Martin predseda 0905/702357 rehak11@gmail.com
Grega Roland člen 0908/215979 grega.roland@gmail.com
Cibula Alexander člen 0904/689585 cibula@bzst.sk
Freund Jaroslav člen 0907/561516 jaro.freund@gmail.com
Hamran Anton st. podpredseda 0905/245825 hamran.anton@gmail.com
Vidová Andreja  členka revíznej komisie 0907/287762 andreja.vidova@gmail.com
Cibula  Jakub člen revíznej komisie 0903/058976

sstz3@sstz.sk

Zloženie komisie ŠTK BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Cibula Alexander predseda Mostex Rača cibula@bzst.sk 0904/689585
Cibula Jakub člen   sstz3@sstz.sk 0903/058976
Rehák Martin člen   rehak11@gmail.com 0905/702357

Zloženie komisie mládeže BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Freund Jaroslav Predseda člen VV BSTZ jaro.freund@gmail.com 0907/561516
Grežo Martin člen  ŠKST Karlova Ves martin.grezo1@gmail.com 0917/948390
Čolovičková Lucia člen  Stolnotenisové centrum manager@stolnotenisove-centrum.com 0948/131114
Juríková Zuzana člen  TTC Záhorská Bystrica jurikova@tchimo.sk 0905/638259
Alexy Pavol člen  STK ZŠ Na bielenisku Pezinok pavol.alexy@stuba.sk 0903/461734
Erdélsky Juraj člen  PST Stupava jima@stonline.sk 0905/901687
Novák Milan člen  STO Veľký Biel milan.novak.ozo@gmail.com 0907/701538
Horváth Vojtech člen  STK Blatné vojtech.horvath@gmail.com 0904/615715
Čajkovič Andrej člen  STO Spoje stospoje@stospoje.sk 0944/200612
Vidová Andreja člen  STO Svätý Jur andreja.vidova@gmail.com 0907/287762
Kalužný Branislav člen  ŠKST Feromax b.kaluzny@yahoo.com 0911/914331

Zloženie klasifikačnej komisie BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Polakovič Milan predseda Karlova Ves milan.polakovic60@gmail.com 0918/674254
Grega Roland člen Ister grega.roland@gmail.com 0908/215979

Zloženie disciplinárnej komisie BSTZ 2016

meno funkcia za klub e-mail tel
Vaniak Ján predseda ŠKP sstz6@sstz.sk 0905/593773