Podporili nás

Bratislavský samosprávny kraj

Aj v roku 2019 nás podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi nám bolo poskytnutých 3900 EUR.

Veľmi pekne ďakujeme!

 

 

Bratislavský samosprávny kraj
V roku 2018 nás znova podporil Bratislavský samosprávny kraj. Z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže tento raz podporil náš projekt "Hľadajme mladé stolnotenisové talenty" sumou 2000 Eur. Veľmi pekne ďakujeme za podporu.

 

Bratislava

Na podporu a rozvoj stolného tenisu v Bratislavskom kraji pre deti a mládež sme v  roku  2018 získali podporu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy na projekt Sústredenia pre nadané deti a mládež v stolnom tenise s zabezpečiť ich výkonnostný rast,  II. ročník.. 

Uvedená podpora  1200 EUR bola   použitá v zmysle Projektu Grantového programu pre deti a mládež. Ďakujeme.

 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj

V roku 2017 podporil Bratislavský samosprávny kraj náš projekt "Podpora športu pre všetkých - rekreačného športu" sumou 2250 EUR. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.