Aktuality

VV BSTZ na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 prehodnotil pandemickú situáciu ohľadom Covid-19,  a rozhodol predĺžiť prerušenie súťaží do ďalšieho zasadnutia VV BSTZ naplánovaného na 15.02.2022.

VV BSTZ žiada zástupcov všetkých klubov, ktoré hrajú ročník 2021/2022, aby do 31.01.2022 nahlásili zaistenosť svojich herní na odohratie ročníka 2021/2022 a prípadné zmeny na e-mail : cibula@bzst.sk,

 

Čítať viac

Bratislavský samosprávny kraj opätovne otvoril regionálnu dotačnú schému pre podporu detí a mládeže do 23 rokov v oblasti športu. Na výber sú pravidelné aktivity alebo organizovanie športových podujatí. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe, príp. na webstránke BSK. Termín predloženia žiadostí je do 17.01.2022, do 12:00 hod.

Čítať viac

Vzhľadom na podmienky a vývoj situácie ohľadom pandémie Covid-19 VV BSTZ prerušuje všetky súťaže od pondelka 22.11.2021 (47. týždeň) až do odvolania.

O ďalšom postupe bude VV BSTZ včas informovať.

Čítať viac

Po dohode s VV Trnavského KSTZ sú všetky turnaje R-BTM BA/TT z dôvodu pandemických obmedzení pozastavené do odvolania.

Náhradné termíny i miesta konania Vám včas oznámime.

Čítať viac

Rozpis - Usmernenie majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2021/2022

Súťažný ročník 2021/2022 vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 241 (platná od 16.08.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Riadenie zápasu je v kompetencii domáceho oddielu, ak má domáci oddiel COVID-19 protokol-semafor ( OTP režim, výnimka z testovania vyhláška č.233 §7) musí to v dostatočnom predstihu oznámiť súperovi. Pri uzavretí domácej herne domáci oddiel do 7 pracovných dní nahlási ŠTK BSTZ herňu, kde odohrá súťažný ročník 2021/2022 a zameškané stretnutie.

Ak sa objaví COVID-19 u súpera, oznámi to domácim, že nie je možné odohrať stretnutie (družstvo bolo vo vzájomnom kontakte napr. na tréningu ... ), dohodnú odohratie na najbližší možný termín - netreba dodržať hrací deň, čas, hraciu miestnosť. Termín odohratia oznámia ŠTK BSTZ a zašlú aj fotokópiu pozitívneho testu.

Čítať viac

Pozor, zmena termínu!

Všetky zápasy naplánované na 01.11.2021,  sa odohrajú 25.10.2021 - rozpis čítaj ďalej ->

Čítať viac

OZNAM

Regionálny turnaj R-BTM BA/TT Open, ktorý bol plánovaný na 9.10.2021, sa odkladá. Náhradný termín bude včas zverejnený.

Čítať viac