Aktuality

Doplnenie k výzve z 10.9.2022:

Všetky vyžiadané faktúry boli včas doručené BSTZ, platby boli poukázané klubom.

Kluby, ktoré nemajú možnosť vyplatiť hráčom odmenu v hotovosti, môžu príslušným hráčom preplatiť pokladničné bločky za nákup športových potrieb v prislúchajúcej výške.

 

10.9.2022

Podpora hráčom za zisk medailí na M SR 2022 v mládežníckych kategóriách - rozpis je v prílohe.

Žiadam kluby uvedených hráčov, aby vystavili faktúru s príslušnou sumou na BSTZ a zaslali ju emailom na freund@bstz.sk do konca septembra 2022. Finančnú odmenu vyplatia kluby príslušným hráčom.