Aktuality

Protipandemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú (v súčasnosti sme v čiernom 4. stupni varovania, od 19.4.2021 prejdeme do červeného 3. stupňa), preto možno prídu vhod informácie na uvedených odkazoch:

  • stolný tenis je zaradený medzi športy s nízkym rizikom
  • www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať v konkrétnom okrese (vždy aktuálny stav)
  • Covid automat pre športy s nízkym rizikom (opätovne platí pôvodný stav z 27.2.2021, novelizácia zo 14.4.2021 bola zrušená)
Čítať viac

Do konca júla 2021 je potrebné zaslať tiež prihlášky do súťaží mládežníckych družstiev. Doteraz zaslali svoje prihlášky kluby STO Sv. Jur, STK Pezinok, STO Veľký Biel, STO Spoje, TTC Záhorská Bystrica.

Update 28.7.2021: prihlášky zaslali tiež kluby STK Devínska Nová Ves, MSK Malacky 

Čítať viac

Rebríček Bratislavský kraj k 1.7.2021 - žiadame odkontrolovať a prípadné rozdiely obratom nahlásiť ŠTK.

Čítať viac

POZVÁNKA na kondično-herné tréningové sústredenie v rámci Projektu podpory krajského mládežníckeho výberu v dňoch 21.-22.8.2021 v Pezinku. Pozvánka platí pre pozvaných hráčov a tiež všetkých hráčov nar. 2010 a mladších. Termín pre prihlásenie do 16.8.2021 (pondelok večer).

Čítať viac

Na stránke BSTZ je umiestnené vylosovanie ročníka 2021/2022, žiadam o odkontrolovanie, nezhodu nahlásiť - zaslať na cibula@bzst.sk /nie telefonovať/. Vylosovanie nadobudne platnosť  01.09.2021, po tomto termíne úprava bude spoplatnená – jedna úprava = 10 Eur

A.Cibula – predseda ŠTK a riadiaci súťaží

Čítať viac

Pozvánka na školenie rozhodcov (nové licencie A, B, C, D),  1.9.2021 v Hlohovci - pozvánka je v prílohe

Čítať viac

Oznam  ŠTK BSTZ:
Ak má oddiel v súťaži v jednej lige dve družstvá, do začiatku súťaže ročníka 2021/2022 odohrá zápasy aj odvetnú časť, termíny zápasov nahlásiť ŠTK (aby sa to vyznačilo vo vylosovaní). Zápasy, ktoré pripadli na sviatky, treba odohrať do začiatku súťaže alebo počas prvej časti ročníka 2021/2022 (vzájomná dohoda), termíny nahlásiť ŠTK. Žiadam obratom zaslať chýbajúce súpisky, termín bol 31.08.2021

Čítať viac

Pozvánka na aktív klubov BSTZ

 

Zmena  termínu 

Aktív klubov    BSTZ sa uskutoční v  stredu  29.9.2021 o 16:00 hod. v hale SSTZ na Černockého ul. 6.

Meeting  bude   dostupny  aj  onlilne    cez  software  MS   Teams.

Program a  viac info  v pozváke.  

 

Čítať viac

OZNAM

Regionálny turnaj R-BTM BA/TT Open, ktorý bol plánovaný na 9.10.2021, sa odkladá. Náhradný termín bude včas zverejnený.

Čítať viac

Pozor, zmena termínu!

Všetky zápasy naplánované na 01.11.2021,  sa odohrajú 25.10.2021 - rozpis čítaj ďalej ->

Čítať viac

Rozpis - Usmernenie majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2021/2022

Súťažný ročník 2021/2022 vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 241 (platná od 16.08.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Riadenie zápasu je v kompetencii domáceho oddielu, ak má domáci oddiel COVID-19 protokol-semafor ( OTP režim, výnimka z testovania vyhláška č.233 §7) musí to v dostatočnom predstihu oznámiť súperovi. Pri uzavretí domácej herne domáci oddiel do 7 pracovných dní nahlási ŠTK BSTZ herňu, kde odohrá súťažný ročník 2021/2022 a zameškané stretnutie.

Ak sa objaví COVID-19 u súpera, oznámi to domácim, že nie je možné odohrať stretnutie (družstvo bolo vo vzájomnom kontakte napr. na tréningu ... ), dohodnú odohratie na najbližší možný termín - netreba dodržať hrací deň, čas, hraciu miestnosť. Termín odohratia oznámia ŠTK BSTZ a zašlú aj fotokópiu pozitívneho testu.

Čítať viac

Po dohode s VV Trnavského KSTZ sú všetky turnaje R-BTM BA/TT z dôvodu pandemických obmedzení pozastavené do odvolania.

Náhradné termíny i miesta konania Vám včas oznámime.

Čítať viac