Aktuality

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR, ktorý ZAKAZUJE usporadúvať akékoľvek športové podujatia, BSTZ prerušuje všetky súťaže až do odvolania. O ďalšom postupe bude VV BSTZ kluby včas informovať.