Aktuality

Pripomínam blížiaci sa konečný termín 30.6.2019 pre podanie prihlášok mládežníckych družstiev pre hraciu sezónu 2019/2020. Prihlásené družstvá (konečný stav k 30.6.) ... 

Prihlásiť sa môžu mládežnícke družstvá všetkých klubov BA-kraja.

Stav k 30.6.2019


Súťaž družstiev
2019/2020

Najmladší žiaci

Najmladšie žiačky

Mladší žiaci

Mladšie žiačky

Starší žiaci

Staršie žiačky

Dorastenci

Dorastenky

1

STK Blatné

 

 

 

 

 

 

 

 

2

STK Devínska Nová Ves

 A

 

 A, B

 

A, B 

 

 

3

ŠKST Karlova Ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

MSK Malacky

A

A

A

A

 

A

 

 

5

STK Pezinok 

A

A

A

A, B

A

A

 

 

6

STO Spoje

 

 

A

 

A

 

 

 

7

TTC Záhorská Bystrica

A

A

A

A, B

A, B

A

A, B

A

8

PST Stupava

A

 

A

A

 

 

 

 

9

Stolnotenisové centrum

 

 

 

 

A

A

 A

 

10

STO Svätý Jur

A

A

A

A

A

 

 

 

11

STO Veľký Biel 

A

A

A

A

A

 

 

 

12

OŠK Slovenský Grob   A A     A    

13

SPST Záhorská Bystrica A A            

Spolu družstiev

8

7

10

8

9

5

4

1

Počet stretnutí každý

s každým