Aktuality

Stanovisko SSTZ k projektu "Hľadáme talenty"

Vzhľadom na to, že okolo projektu „Hľadáme talenty“ vznikajú rôzne dezinformácie a konšpirácie, tak VV SSTZ sa rozhodol zverejniť skutočný zámer tohto projektu.
Cieľom je vytvoriť jednotnú metodiku práce s malými talentovanými deťmi. Gestori projektu sú ľudia, ktorí dosahujú v tejto činnosti dlhodobé dobré výsledky. Ide o jeden výberový a následne v pravidelných cykloch opakujúci sa výcvikový tábor za účasti trénerov týchto detí. Po takto vykonanej ročnej práci projektu by sa malo dosiahnuť to, že tréningový proces malých detí bude jednotný a povedie k tomu, že vyprodukuje hráčov so správnou technikou hry a pohybovými návykmi.
V prípade, ak by niekto neporozumel tomuto výkladu, má možnosť  sa obrátiť na KM SSTZ, resp. gestorom projektu.
--

S pozdravom / Kind regards

Mgr. Bc. Ivica Hatalová

Generálna sekretárka  SSTZ