Aktuality

POZVÁNKA na seminár "Zákon o športe... " 26.9.2019

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Bratislavským futbalovým  zväzom a Učenou právnickou spoločnosťou, o. z. a partnermi projektu si Vás dovoľujú pozvať na seminár na tému

“Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?",

ktorý sa uskutoční dňa 26.9.2019 (štvrtok)

v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Veľká rokovacia miestnosť (prízemie),

Sabinovská 16, Bratislava.

Prihlášky treba poslať najneskôr do 20.9.2019, pozvánka v prílohe.