Aktuality

P O Z V Á N K A 

Výkonný výbor Bratislavského stolnotenisového zväzu v zmysle stanov BSTZ
pozýva  delegátov stolnotenisových klubov z Bratislavského kraja na  

KONFERENCIU BRATISLAVSKÉHO STOLNOTENISOVÉHO ZVÄZU, 

Ktoré sa uskutoční dňa 24.8.2020 o 17.00 hod. v zasadačke SSTZ na Černockého ul. 6.