Aktuality

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ

Černockého  6, 831 53  Bratislava

                                                                                                        V Bratislave 30.12.2019

 

                                          ŠKOLENIE  HLAVNÝCH  ROZHODCOV

 

Komisia rozhodcov SSTZ organizuje  školenie pre rozhodcov, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať funkciu hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu na turnajoch  a podujatiach organizovaných SSTZ.

Školenie sa uskutoční  dňa 26.1.2020 vo Zvolene,

v  Technickej univerzite, ul. T.G. Masaryka 24.

Bližšie informácie oznámime do 17.1.2020 prihláseným záujemcom a uverejníme ich aj na stránke www.sstz.sk v komisii rozhodcov.

PROGRAM: 8.30 -  9.00 hod. – prezentácia

                    9.00 -  19.00. – školenie

Školenie je povinné pre rozhodcov vykonávajúcich tieto funkcie na SPM, majstrovstvách SR jednotlivcov a družstiev dospelých a mládeže, ktorým skončila platnosť. Zároveň účasť na školení odporúčame aj rozhodcom s platnou licenciou A, prípadne B, ktorí majú záujem tieto funkcie vykonávať perspektívne a hlavným rozhodcom s platnou licenciou hlavného rozhodcu.

Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnia školenia, získajú oprávnenie vykonávať tieto funkcie do roku 2025.

Každý účastník je povinný mať pred príchodom na školenie preštudované predovšetkým Pravidlá stolného tenisu,  Súťažný poriadok SSTZ a Príručku pre rozhodcov ITTF.  Uvedené materiály sú publikované na webovej stránke SSTZ  (www.sstz.sk).

Prihlášky na školenie je potrebné poslať najneskôr do 20.1.2020 na e-mailovú adresu   sstz6@sstz.sk a stanislav.sladkovic@gmail.com. 

 

     Ivica Hatalová  v.r.                                                                                Ján Vaniak  v.r.

generálny sekretár SSTZ                                                           predseda komisie rozhodcov SSTZ

Diskusia