Aktuality

PROPOZÍCIE kvalifikácie víťazných družstiev II. ligy mužov bratislavského a trnavského kraja o postup do I. SL skup. západ 2020-2021

K R A J S K Ý STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ - BRATISLAVA - TRNAVA


2. 6. 2020

P R O P O Z Í C I E

kvalifikácie víťazných družstiev II. ligy mužov bratislavského a trnavského kraja

o postup do I. SL skup. západ 2020-2021

 

1. Účastníci:         a) víťaz II. ligy trnavského kraja: STO Veľké Úľany
                            b) víťaz II. ligy bratislavského kraja: MSK Malacky B

2. Termín:            20. júna 2020 (sobota) – o 15,00 hod.

3. Miesto:            ŠKST Aréna, Stará Vajnorská, Bratislava

4. Rozhodcovia: Stanislav Sládkovič - hlavný, Jaroslav Freund a Jozef Černý – stoloví.

5. Informácie:     Alexander Cibula, tel. 0904-689 585, Vít Dobiš, tel. 0907-663 809

6. Predpis:          Hrá sa podľa platných Pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku                                                                 stolného tenisu platného od 23.4.2020 a usporiadaní tohto rozpisu.

7. Systém:           Hrá sa podľa systému I. ligy, t. j. 4-členné družstvá (dve štvorhry a 12 dvojhier).                                               Zostavy pre dvojhry sú voľné. Hrá sa všetkých 14 zápasov.
                           Striedať možno jedného hráča kedykoľvek po odohraní 1. kola dvojhier.
                          Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 víťazné sety z 5-ich. Skupiny                                                                              si družstvá vyžrebujú.

8. Loptičky:       Xuschaofa ***

9. Právo štartu: platná súpiska počas MK 2019-2020 a reg. preukazy sú pre štart nevyhnutné !                                                Štartovať môžu všetci hráči zo súpisky bez obmedzenia.

10. Námietky:    podávajú sa v zmysle Súboru predpisov čl. 4.1.3.

11.  Postup:        víťazné družstvo postúpi do I. SL sk. západ mužov 2020–2021.
                          Družstvá sa dohodli hrať kvalifikáciu na jedno stretnutie.

 

  Dr. Pavol A l e x y, v. r.                                                Stanislav S l á d k o v i č, v. r.
    predseda VV BSTZ                                                    predseda VV KSTZ Trnava

 

Alexander C i b u l a, v. r.                                                      Vít D o b i š, v. r.
  sekretár zväzu a ŠTK                                                      sekretár zväzu a ŠTK