Aktuality

Na základe odporúčania SSTZ zo dňa 30.9. 2020  dlhodobé súťaže družstiev v aktuálnej  sezóne  2020/2021 budú pokračovať podľa vyžrebovania. 

Organizátor je povinný zabezpečiť, že na stretnutí nebudú prítomní diváci, v hracej miestnosti môže byť len nevyhnutný počet ľudí k usporiadaniu stretnutia.

VV SSTZ odporúča  riadiť  usmerneniami   uvedenými  v  nasledovnom   dokumente Usmerenenie pre organizáciu stolnotenisových podujatí.

(zdroj  http://www.sstz.sk/)

Diskusia

anonym | 09-21-2021, 23:28:02

Which team do you support? famvir cold sore chemist warehouse Rail union RMT general secretary Bob Crow warned: "When Tony Blair is wheeled out to underpin Ed Miliband's attack on the affiliated unions than you know that this is a panic move driven by the demands of big business and a right-wing media."

VIAC