Aktuality

Bratislavského samosprávny kraja informuje o výzve na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže za kalendárny rok 2018, ktorí v kalendárnom roku 2018 dosiahli úspechy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach okrem iného tiež v oblasti športu.

Návrhy na ocenenie žiakov a pedagógov, ktorí ich na súťaže pripravovali, treba zaslať v termíne do 18. apríla 2019 podľa inštrukcií uvedených v texte Výzvy.

Výber ocenených, ktorí sa stretnú s primátorom hlavného mesta dňa 5. júna 2019 o 10,00 hod. sa bude realizovať na pôde hlavného mesta v zmysle vnútorných kritérií.

Podrobnosti nájdete na stránke hlavného mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez a súčasne aj na úradnej tabulihttps://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0B49AV%230&RecordId=2516.

Diskusia

Doposiaľ neboli pridané žiadne komentáre