Aktuality

Stanovisko č. 3 VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19

Stanovisko č. 3 VV SSTZ k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19

 

Na základe diskusie s viacerými funkcionármi regionálnych zväzov, ako aj zo stanoviska ŠTK SSTZ vyplynulo, že je záujem dohrať súťaže v súťažnom ročníku 2019/2020 aj za cenu ukončenia sezóny v neskoršom termíne (september 2020). Otvorenie sezóny 2020/2021 by sa mohlo  presunúť na začiatok októbra.

 

1. Extraliga muži a ženy

a) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa vývinu situácie a opatrení vlády budú dohrané, ak to situácia dovolí.

b) V prípade nedostatku termínov odohrať semifinále, finále a stretnutie o 3. miesto mužov v jednom termíne spolu so ženami v hale SSTZ.

c) Ukončiť súťaže tak, ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak, ako sú  teraz v tabuľke.

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať súťaže.

 

2. 1. liga východ, západ

a) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa vývinu situácie a opatrení vlády budú dohrané, ak to situácia dovolí.

b) Ukončiť súťaže tak, ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak, ako sú teraz v tabuľke.

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať súťaže.

 

3Kvalifikácia o postup do extraligy žien

a) Kvalifikáciu medzi ŠKST Ružomberok a MSK Nová Dubnica odohrať (ak to situácia dovolí).

b) Kvalifikáciu odohrať na jeden kvalifikačný zápas v hale SSTZ v neskoršom termíne (podľa vývinu situácie).

 

4. Súťaže družstiev riadené regionálnymi, krajskými, oblastnými a okresnými zväzmi

a) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa vývinu situácie a opatrení vlády budú môcť byť dohrané, ak to situácia dovolí.

b)  V právomoci riadiacich zväzov je možnosť ukončiť súťaže tak, ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak, ako sú teraz v tabuľke.

 

5. Extraliga dorastenci, dorastenky

a) Súťaže sú prerušené do konca júna 2020 a podľa  vývinu situácie a opatrení vlády dohrať v termíne, ak to situácia dovolí.

V prípade, ak by klub, ktorý má právo usporiadať záverečný turnaj, nemal k dispozícii hraciu miestnosť, turnaj by sa odohral v hale SSTZ. 

b) Ukončiť súťaže tak, ako sú a budú postupovať a zostupovať družstvá tak, ako sú teraz v tabuľke. Majster Slovenska by nebol vyhlásený. Bol by vyhlásený iba víťaz základnej časti. 

 

Ak by sa v extralige dorasteniek neprihlásil dostatočný počet družstiev do kvalifikácie, resp. priamo do extraligy, a nebolo by možné súťaž naplniť, tak by posledné družstvo nevypadávalo zo súťaže. 

V extralige dorastencov by v prípade ukončenia súťaže vypadávali poslední dvaja účastníci. 

 

6. Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov

a) M SR jednotlivcov mládeže sú odložené na neskorší termín.

Termín a miesto M SR bude upresnený podľa možností hracích miestností, usporiadateľov a opatrení vlády.

Prednostne usporiadať M SR kadeti a dorast vzhľadom na nominácie na MEJ, ktoré sú preložené na neskorší termín.

b) V prípade nedostatku termínov, usporiadať M SR jednotlivcov namiesto prvých SPM v termíne september - október.

V súťažnom ročníku 2020/2021 by sa odohrali potom iba 3 turnaje SPM.

 

Pozn. VV SSTZ rozhodne v termíne do 15.6.2020 o ďalšom postupe, snahou VV SSTZ je dohrať súťaže.

 

7. Majstrovstvá Slovenska družstiev mladšieho a staršieho žiactva

Majstrovstvá Slovenska družstiev mladšieho žiactva a Majstrovstvá Slovenska družstiev staršieho žiactva sú zrušené.

O možnosti usporiadania Majstrovstiev kraja družstiev rozhodnú príslušné riadiace zväzy za dodržania všetkých všeobecných záväzných právnych predpisov a opatrení.

 

8. Spoločné ustanovenia

  1. Stretnutia budú odohrané na platné súpisky pre súťažný ročník 2019/2020. 
  2. Právo štartu na MSR jednotlivcov mládeže majú hráči umiestnení podľa rebríčkov mládeže k 1.5.2020. 
  3. Pri určovaní termínov dohrávok je nutné brať do úvahy možnosti hracích miestností. (uzavreté športoviská, školy, haly)
  4. V zmysle Stanov SSTZ čl. 35 odst. f. a odst. o. VV SSTZ doplnil čl. 4.2.1.4.1, čl. 4.3.1.4.2, čl. 4.3.1.5.2, čl. 4.3.1.6.2 Súťažného poriadku nasledovne: Príslušné riadiace zväzy: SSTZ, regionálne STZ, KSTZ, ObsTZ a OSTZ nemôžu ukončiť súťaže družstiev v ročníku 2019/2020 anulovaním výsledkov.
  1. V prípade predĺženia súťažného ročníka 2019/2020 sa upraví termín prestupov v zmysle čl. 3.2.1. Prestupového poriadku.

 

9. Konferencia SSTZ

Konferencia SSTZ sa uskutoční v plánovanom termíne 18.6.2020 formou per rollam. VV SSTZ pošle inštrukcie ohľadom konania konferencie všetkým zainteresovaným subjektom.

 

VV SSTZ schválil dňa 23.4.2020