Aktuality

Usmernenie pre stolnotenisové kluby pri organizovaní tréningov vydané SSTZ.