Aktuality

POZVÁNKA na letný tréningový kemp - TTC Záhorská Bystrica - 2 termíny

  1. termín (10.-14.8.2020): Príprava na satelitný turnaj v Hluku (CZ)
  2. termín (24.-27.8.2020): Príprava na novú hraciu sezónu