Aktuality

Školenie a seminár rozhodcov a školenie hlavných rozhodcov, Ružomberok, 29.8.2022

Pozvánky s pokynmi sú v prílohe.