Aktuality

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2020.

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať, že Bratislavský samosprávny kraj koncom roka 2019 vyhlásil Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2020.

Pre rok 2020 je možné podávať žiadosti o dotáciu v 2 podoblastiach podpory športu a to:

 

  1. Podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov

Maximálna žiadaná suma

Min. spolufinancovanie v %

4 000 EUR

25 %

 

  1. Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji - podpora je zameraná na organizáciu a zabezpečenie akcií a podujatí

Významnosť športovej akcie

alebo podujatia

Maximálna žiadaná suma

Min. spolufinancovanie v %

Majstrovstvá sveta/Európy, podujatie mimoriadneho významu s dobou trvania viac ako 3 dni 

8 000 EUR

75 %

Významná krajská alebo národná akcia, podujatie

4 000 EUR

50 %

Iné športové podujatia

4 000 EUR

25 %

 

Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí o dotáciu z BRDS, ako aj plné znenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu, podmienky, kritériá hodnotenia, maximálna výška žiadanej dotácie a minimálna výška spolufinancovania sú uvedené na webovej stránke www.brds.sk

UPOZORNENIE:

Termín podávania žiadostí o dotáciu je do 21.1.2020 (už o 9 dní).

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste túto informáciu postúpili športovým klubom a organizáciám, ktoré spadajú do Vašej organizačnej štruktúry, resp. ďalším subjektom, o ktorých viete, že majú záujem podať žiadosť o dotáciu na rok 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím:

Ing. Jana Dúbravková, jana.dubravkova@region-bsk.sk

Ing. Alena Čermáková, alena.cermakova@region-bsk.sk

Mgr. Andrea Vojtková, andrea.vojtkova@region-bsk.sk