Aktuality

Podpora medailistom z mládežníckych M SR 2024 - výpočet podpory a rozpis je v prílohe.

Žiadam hráčov, prípadne ich zákonných zástupcov, aby najneskôr do 30.6.2024 na emailovú adresu freund@bstz.sk oznámili číslo účtu, na ktorý bude poukázaná podpora hráčom v príslušnej výške ako dotácia na ďalšiu prípravu. Žiadam uviesť tiež telefonický kontakt pre prípadné overenie.