Aktuality

Letný stolnotenisový kemp v Radave, 6. ročník

Termíny:
1. termín 01.07.2024 - 06.07.2024, Lagáň
2. termín 22.07.2024 - 27.07.2024, Iveta
3. termín 29.07.2024 - 03.08.2024, Iveta
4. termín 05.08.2024 - 10.08.2024, Iveta

Bližšie informácie na https://www.raksit.eu/letny-kemp