Aktuality

Rebríček BSTZ 2022 - PREDBEŽNÝ - prosím kluby o kontrolu a prípadné nezrovnalosti obratom nahlásiť ŠTK, najneskôr do 17.7.2022 (nedeľa).