Aktuality

PRIPOMIENKA - termín zaslania prihlášok do 15.6.2024!

Prehľad prihlásených družstiev 2.-9. liga k 4.6.2024

V mládežníckych kategóriách doteraz evidujeme prihlášky klubov STO Sv. Jur, ŠK Fortis TAM a STO Veľký Biel.

Dátum publikovania 1.5.2024:

Prihláška do súťažného ročníka 2024-2025

Prihlášku do súťažného ročníka za oddiel, klub zasiela štatutár, predseda oddielu alebo predseda klubu.

Termín pre zaslanie prihlášok vrátane dokladu o uhradení štartovného je do 15.06.2024

Prihláška na stiahnutie vo Worde (editovateľná) a v pdf