Aktuality

Dobrý deň,

väčšina z Vás už určite zaregistrovala, že sa na stránke SSTZ objavili informácie
ohľadom regionálnych centier po celom Slovensku, ktoré boli zriadené pri kluboch
s platnosťou od 1.5.2018.

Keďže v našom kraji na základe výsledkov mládeže, tréningových podmienok, počtu
trénerov a sparingov bolo regionálne centrum pridelené ku klubu STK ZŠ Na
bielenisku Pezinok, tak mi prosím dovoľte, aby som Vás aj touto cestou informoval o
všetkom, čo sa týka tréningového procesu, podmienok a vecí s tým súvisiacich.
Základná informácia pre Vás je, že Vaše deti môžu chodiť kedykoľvek bezplatne
trénovať do Regionálneho centra v Pezinku. Tréningy vedú licencovaní tréneri,
Pavel Alexy (B licencia), Juraj Bella (študent B licencie), Ján Alexy (D licencia), ako
sparingovia vypomáhajú Matúš Sklenár, Hanka Slobodníková, Marek Jalovecký.
Taktiež 2x týždenne vedie tréningy trénerka Valentína Popová, ktorú zvlášť
predstavovať nemusím.

Tréningy prebiehajú v stolnotenisovej telocvični na ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok v
nasledujúcich časoch:
Pondelok: 1. fáza: 6:30-8:00
                 2. fáza: 16:30-18:30
Utorok :     1. fáza: 10:00-12:00
                 2. fáza: 15:30-17:00
                 3. fáza: 17:00-18:00 (kondičná príprava)
Streda:      1. fáza: 6:30-8:00
                 2. fáza: 15:00-17:00
                 3. fáza: 17:00-20:00
Štvrtok:     1. fáza: 6:30-8:00
                 2. fáza: 15:00-17:00
                 3. fáza: 17:00-19:00
Piatok:       1. fáza: 10:00-12:00
                 2. fáza: 15:30-17:30
Sobota a Nedeľa: Súťažné zápasy, turnaje + možnosť individuálneho tréningu podľa
dohody.

V prípade záujmu o tréning je nutné aspoň deň vopred kontaktovať trénera Bellu na
tel. čísle: 0911 584 129 a dohodnúť si termín.
Ak by sa stalo, že na Vami vybraný deň a čas už nebude voľné miesto, tréner je
povinný navrhnúť Vám náhradný termín tréningu.
Taktiež je možnosť zabezpečenia ubytovania a stravy na náklady hráčov, ktorí by
chceli prísť na dlhšie ako deň.

Informácie ohľadom centra nájdete tiež na internetovej stránke SSTZ na odkaze:
http://sstz.sk/Region%C3%A1lne%20centr%C3%A1

Na záver by som rád dodal, že hráči z každého klubu sú u nás kedykoľvek vítaní,
veľmi by som privítal spoluprácu a konzultácie s klubovými trénermi (ktorí o to budú
mať záujem), pretože si treba uvedomiť, že všetci ťaháme za jeden povraz a ide nám
o výkonnostný rast detí a nie zbytočné žabomyšie spory.

Tešíme sa na Vás!

S pozdravom
Juraj Bella

Diskusia

Doposiaľ neboli pridané žiadne komentáre