Aktuality

VV BSTZ na základe čl. 4.1.5.2.1.1 Súťažného poriadku ANULUJE výsledky dlhodobých súťaží vo všetkých ligách BSTZ (2. až 9. liga) ročník 2020/2021 a Vypisuje súťažný ročník 2021/2022

Správa ŠTK 1/2021-22 - prihlášky