Aktuality

Správa ŠTK 31/2023-24 - Konečné tabuľky

V novej sezóne 2024/2025 si každý oddiel, ktorý sa prihlási do súťaže, bude výsledok zo stretnutia nahrávať sám do systému www.stolnytenis.info (KSTZ Bratislava) - k tomu treba nahrať aj spoločnú fotografiu prítomných hráčov/hráčiek a podpísaný zápis zo stretnutia.
Postup:
1. treba sa zaregistrovať do systému
2. po zaregistrovaní nahlásiť to na ŠTK BSTZ, ktorý udelí povolenie